T05:2016-03-25_8:50-11:30

Prijavite se s svojo vpisno številko (geslo si izmislite) in s komentarjem (Leave a reply) odgovorite na dnu te strani! Poleg odgovora na vprašanje sporočite tudi pripombe ali predloge.

Tehnični dogovori

 • Naslednja predavanja v ponedeljek, 4. aprila ob 15:30 v P2.
 • Kolokvij predvidoma med 11. in 13. aprilom, ko bomo naredili obračun prvega obdobja laboratorijskih vaj. DN4 (izkoristki) do 8. aprila.
 • prijava na pogovorne ure
 • dostop do navodil za laboratorijske vaje ste prejeli na skupen e-naslov. Navodila si natisnite, vključno z naslovno stranjo. Naslednji teden prinesite predlogo Karakteristika diode je nelinearna, beležnico in kalkulator.
 • Skupina nad 12 študentov ne more naenkrat v laboratorij. Če bo katera od skupin kdaj manjša, se vaje lahko udeleži kdo iz druge skupine. Kakršnekoli nejasnosti bomo reševali po e-pošti na skupen naslov ali na predavanjih.
 • to so vprašanja, ki so ji doslej zastavili vaši kolegi. Preglejte jih in pošljite še vaša – napišite jih ali spodaj kot komentar ali vprašanje v anketi ali pošljite po e-pošti.

Snov

 • Iskanje in odpravljanje napak v tokokrogih, sila v magnetnem polju, indukcija, energijske pretvorbe, izkoristek strojev in naprav, trifazni sistemi (ppt)
 • za vse, ki vas zanima: Kako se izračuna električna upornost kovinske cevi? si poglejte vprašanja, ki so jih doslej zastavili vaši kolegi.

Ankete (n=5)

 • (svoje komentarje anket bom objavil tukaj)

Vprašanja za domov

Na osnovi razumevanja dosedanjih predavanj odgovarjajte po največ na dve vprašanji (in spodaj vpišite kot komentar, prijavite se s svojo vpisno številko):

 1. Kaj povzroča delovna moč (active power)? Kaj povzroča jalova moč (reactive power)?
 2. Razložite osnovne razlike med naslednjimi elektriškimi diagrami: bločni, shema sistema (omrežje), shema vezja, vezalni načrt (vse fizične povezave, vodniki), slika povezav (izgled, layout)!
 3. Katere nevarnosti, poleg velikih tokov in s tem segrevanja, lahko pričakujemo od močnih elektriških motorjev?
 4. V katerih primerih lahko pustiš katere od sponk elektriških naprav neizolirane?
 5. Kako razvijaš svojo varnostno osveščenost?
 6. Kaj povzroča vlaga v delovnem okolju? Kaj povzročata vlaga in temperatura električni izolaciji? Kako te učinke izmerimo?
 7. Naštej postopke, s katerimi odpraviš tveganja zaradi električnega udara!
 8. Kaj moramo storiti, ko najdemo ponesrečenca v stiku z električnim omrežjem?
 9. Kaj moramo zagotoviti na napravi, preden preizkušamo upornost njene izolacije?
 10. Kako preizkušamo diodo z multimetrom? Kako iz izpisa prikazovalnika vemo, da je dioda še dobra?
 11. Zakaj upornosti izolacije in upornosti zaščitnega vodnika ne moremo izmeriti z multimetrom (ommetrom)?
 12. Kako izvedete meritev toka z multimetrom in kako s tokovnimi kleščami?
 13. Katere korake morate izvesti in na kaj morate biti pozorni, ko merite upornosti zaščitnega vodnika?
 14. Za koliko se zmanjša življenjska doba električne izolacije, če prekoračujete dovoljeno temperaturo razreda konkretne izolacije za 10 stopinj celzija?
 15. Kako in s čim odkrijemo kje je tokokrog prekinjen?
 16. Trifazni sistem. V čem se med seboj razlikujejo fazne napetosti in v čem so si podobne?
 17. Kam morate priključiti multimeter, da izmerite fazno napetost in kam, da izmerite medfazno napetost? Katera je večja? Kolikokrat?
 18. Za kaj praktično izkoriščamo razliko med vezavama trifaznih navitij zvezda in trikot? V kateri vezavi je moč večja?
Advertisements

T04:2016-03-18_8:50-11:20

Prijavite se s svojo vpisno številko (geslo si izmislite) in s komentarjem (Leave a reply) odgovorite na dnu te strani! Poleg odgovora na vprašanje sporočite tudi pripombe ali predloge.

Tehnični dogovori

 • druga in tretja domača naloga do 25. marca, kolokvij predvidoma do 10. aprila, ko bomo naredili obračun prvega obdobja laboratorijskih vaj.
 • prijava na pogovorne ure
 • dostop do navodil za laboratorijske vaje ste prejeli na skupen e-naslov. Navodila si natisnite, vključno z naslovno stranjo. Naslednji teden bomo opravljali meritve 4. laboratorijske vaje. Prinesite predlogi meritve izmenične napetosti, lastnosti enosmernih izvorov in kalkulator.
 • Skupina nad 12 študentov ne more naenkrat v laboratorij. Če bo katera od skupin kdaj manjša, se vaje lahko udeleži kdo iz druge skupine. Kakršnekoli nejasnosti bomo reševali po e-pošti na skupen naslov ali na predavanjih.
 • to so vprašanja, ki so ji doslej zastavili vaši kolegi. Preglejte jih in pošljite še vaša – napišite jih ali spodaj kot komentar ali vprašanje v anketi ali pošljite po e-pošti.

Snov

 • upornost izolacije, preizkusi vezij, preizkusi izolacije, preizkusi (zaščitnih) vodnikov, Multimetri, Preizkusi diod, Tokovne klešče, Fazni preizkuševalniki (ppt)

Ankete (n=5)

 • (svoje komentarje bom objavil tukaj)

Vprašanja za domov

Na osnovi razumevanja dosedanjih predavanj odgovarjajte po največ na dve vprašanji (in spodaj vpišite kot komentar, prijavite se s svojo vpisno številko):

 1. V čem se razlikuje impedanca od upornosti? Zakaj je ta razlika pomembna?
 2. Kaj povzroča delovna moč (active power)? Kaj povzroča jalova moč (reactive power)?
 3. Katere veličine seštevamo v vzporedni vezavi? Kako jih seštevamo v enosmernih in kako v izmeničnih vezjih?
 4. V čem se razlikuje fazni kot na kondenzatorju od faznega kota na tuljavi?
 5. Narišite / najdite simbole za elektriški generator, motor, transformator!
 6. Razložite osnovne razlike med naslednjimi elektriškimi diagrami: bločni, shema sistema (omrežje), shema vezja, vezalni načrt (vse fizične povezave, vodniki), slika povezav (izgled, layout)!
 7. Katere nevarnosti lahko pričakujemo od močnih elektriških motorjev?
 8. Od česa je odvisno ali bo ponesrečenec preživel električni udar ali ne?
 9. V katerih primerih lahko pustiš katere od sponk elektriških naprav neizolirane?
 10. Kako razvijaš svojo varnostno osveščenost?
 11. Kaj povzroča vlaga v delovnem okolju?
 12. Naštej postopke, s katerimi odpraviš tveganja zaradi električnega udara!
 13. Kaj moramo storiti, ko najdemo ponesrečenca v stiku z električnim omrežjem?
 14. O velikosti toka I odločata napetost U in impedanca |Z| telesa. Pri večjih U upade |Z| telesa. Pri 24 V znaša |Z| = 5kΩ , kolikšen tok teče skozi telo? Pri 250 V znaša |Z| le še 2kΩ, koliko sedaj znaša tok skozi telo?
 15. Kaj moramo zagotoviti na napravi, preden preizkušamo upornost njene izolacije?
 16. Kako preizkušamo diodo z multimetrom? Kako iz izpisa prikazovalnika vemo, da je dioda še dobra?
 17. Zakaj upornosti izolacije in upornosti zaščitnega vodnika ne moremo izmeriti z multimetrom (ommetrom)?
 18. Kako izvedeš meritev toka z multimetrom in kako s tokovnimi kleščami?
 19. Katere korake morate izvesti in na kaj moraš biti pozoren, ko meriš upornosti zaščitnega vodnika?
 20. Za koliko se zmanjša življenjska doba električne izolacije, če prekoračuješ dovoljeno temperaturo razreda konkretne izolacije za 10 stopinj celzija?

T03:2016-03-11_8:50-11:20

Prijavite se s svojo vpisno številko (geslo si izmislite) in s komentarjem (Leave a reply) odgovorite na dnu te strani! Poleg odgovora na vprašanje sporočite tudi pripombe ali predloge.

Tehnični dogovori

 • druga in tretja domača naloga do 25. marca,
 • 1. kolokvij predvidoma pred 10. aprilom, ko bomo naredili obračun prvega obdobja laboratorijskih vaj.
 • prijava na pogovorne ure
 • dostop do navodil za laboratorijske vaje ste prejeli na skupen e-naslov. Navodila si natisnite, vključno z naslovno stranjo. Naslednji teden bomo opravljali meritve 3. laboratorijske vaje. Prinesite predlogi induktivno breme, dioda in kalkulator.
 • Skupina nad 12 študentov ne more naenkrat v laboratorij. Če bo katera od skupin kdaj manjša, se vaje lahko udeleži kdo iz druge skupine. Kakršnekoli nejasnosti bomo reševali po e-pošti na skupen naslov ali na predavanjih.
 • to so vprašanja, ki so ji doslej zastavili vaši kolegi. Preglejte jih in pošljite še vaša – napišite jih ali spodaj kot komentar ali vprašanje v anketi ali pošljite po e-pošti.

Snov

 • preračunavanje izmeničnih elektriških vezij, elektriški diagrami, varno delo z elektriškimi napravami, električni udar (ppt)

Ankete (n=4)

 • 1 čimprej želita tutorja,  ostali morda kasneje. Prvi stik s tutorjem ste imeli danes zjutraj, po e-pošti ste dobili naslova obeh.

Vprašanje za domov

Na osnovi razumevanja današnjega predavanja drugače kot vaš predhodnik razložite (in spodaj vpišite kot komentar, prijavite se s svojo vpisno številko):

 1. V čem se razlikuje impedanca od upornosti? Zakaj je ta razlika pomembna?
 2. Kaj povzroča delovna moč (active power)? Kaj povzroča jalova moč (reactive power)?
 3. Katere veličine seštevamo v vzporedni vezavi? Kako jih seštevamo v enosmernih in kako v izmeničnih vezjih?
 4. V čem se razlikuje fazni kot na kondenzatorju od faznega kota na tuljavi?
 5. Narišite / najdite simbole za elektriški generator, motor, transformator, kontakt, stikalo, odklopnik, rele, časovni rele, toplotni rele, kontaktor, signalna luč, varovalka, merilna tipala in elektriške merilne naprave, okovje razsvetljave, stikal, podnožij, stikalnih omar, diod, bipolarnih tranzistorjev, tiristorjev, (SCRjev), GTOjev, TRIACov, MOSFETov, IGBTjev, IGCTjev!
 6. Razložite osnovne razlike med naslednjimi elektriškimi diagrami: bločni, shema sistema (omrežje), shema vezja, vezalni načrt (vse fizične povezave, vodniki), slika povezav (izgled, layout)!
 7. Katere nevarnosti lahko pričakujemo od močnih elektriških motorjev?
 8. Od česa je odvisno ali bo ponesrečenec preživel električni udar ali ne?
 9. V katerih primerih lahko pustiš katere od sponk elektriških naprav neizolirane?
 10. Kako razvijaš svojo varnostno osveščenost?
 11. Kaj povzroča vlaga v delovnem okolju?
 12. Naštej postopke, s katerimi odpraviš tveganja zaradi električnega udara!
 13. Kaj moramo storiti, ko najdemo ponesrečenca, za katerega sklepamo, da je v stiku z električnim omrežjem?
 14. O velikosti toka I odločata napetost U in impedanca |Z| telesa. Pri večjih U upade |Z| telesa. Pri 24 V znaša |Z| = 5kΩ , kolikšen tok teče skozi telo? Pri 250 V znaša |Z| le še 2kΩ, koliko sedaj znaša tok skozi telo?

2016-02-29_15:30-17:55

Prijavite se s svojo vpisno številko (geslo si izmislite) in s komentarjem (Leave a reply) odgovorite na dnu te strani! Poleg odgovora na vprašanje sporočite tudi pripombe ali predloge.

Tehnični dogovori

 • obveznosti, prva domača naloga do 11. marca (DN1: izračun G0 in graf – lahko prinesete na vaje ali vržete v predalček)
 • prijava na pogovorne ure
 • dostop do navodil za laboratorijske vaje ste prejeli na skupen e-naslov. Navodila si natisnite, vključno z naslovno stranjo. Naslednji teden bomo opravljali meritve 2. laboratorijske vaje. Prinesite predlogo in kalkulator.
 • Skupina nad 12 študentov ne more naenkrat v laboratorij. Če bo katera od skupin kdaj manjša, se vaje lahko udeleži kdo iz druge skupine. Kakršnekoli nejasnosti bomo reševali po e-pošti na skupen naslov ali na predavanjih.
 • to so vprašanja, ki so ji doslej zastavili vaši kolegi. Preglejte jih in pošljite še vaša – napišite jih ali spodaj kot komentar ali vprašanje v anketi ali pošljite po e-pošti.

Snov

 • preračunavanje elektriških vezij (ppt),

Ankete (nismo opravili, pišite komentarje pod zapisnik)

 • 6 od vas ne rabi pomoči, 2 čimprej želita tutorja,  18 morda kasneje – bom vprašal vaše starejše kolege.

Vprašanje za domov

Na osnovi razumevanja današnjega predavanja drugače kot vaš predhodnik razložite (in spodaj vpišite kot komentar, prijavite se s svojo vpisno številko):

 1. Kaj pomeni, da napetost prehiteva tok? Na katerem elementu se to dogaja? Pri enosmernem ali izmeničnem napajanju?
 2. Kaj je fazni kot, kje in zakaj nastane?
 3. Natančno razložite kako določite fazni kot iz trikotnika moči!
 4. Kaj morate storiti, da s svojim delom z električnimi napravami ne ogrožate varnosti plovbe?
 5. Kdaj se pojavi kratek stik in kakšne posledice ima kratek stik lahko za elektroenergetski sistem?

2016-02-26_8:50-11:15

Prijavite se s svojo vpisno številko (geslo si izmislite) in s komentarjem (Leave a reply) odgovorite na dnu te strani! Poleg odgovora na vprašanje sporočite tudi pripombe ali predloge.

Tehnični dogovori

 • obveznosti, prva domača naloga do 11. marca (DN1: izračun G0 in graf)
 • prijava na pogovorne ure
 • dostop do navodil za laboratorijske vaje ste prejeli na skupen e-naslov. Navodila si natisnite, vključno z naslovno stranjo. Naslednji teden bomo opravljali 2. laboratorijsko vajo in računali preprosta vezja. Prinesite predlogo in svojo beležnico.
 • Skupina nad 12 študentov ne more naenkrat v laboratorij. Če bo katera od skupin kdaj manjša, se vaje lahko udeleži kdo iz druge skupine. Kakršnekoli nejasnosti bomo reševali po e-pošti na skupen naslov ali na predavanjih.
 • Pošljite vaša vprašanja – napišite jih ali spodaj kot komentar ali vprašanje v anketi ali pošljite po e-pošti.

Snov

 • uvod: električna energija na ladji (ppt), literatura je v ppt
 • vedeti morate kaj storiti, da s svojim delom z električnimi napravami ne ogrožate varnosti plovbe
 • pojav kratkega stika in posledic, ki vodijo v izpad elektroenergetskega sistema

Ankete (n=27)

 •  vsi ste že slišali za danes obravnavani Ohmov zakon, večina tudi za ravno tako danes obravnavani Joulov zakon. Da Ohmov zakon povezuje med seboj tok, napetost in upornost vas je že slišalo 26;
 • zapomnite si: 1) žica, skozi katero teče električni tok se segreva in 2) noben realen proces ni brez izgub!
 • 6 od vas ne rabi pomoči, 2 čimprej želita tutorja,  18 morda kasneje – bom vprašal vaše starejše kolege.

Vprašanje za domov

Na osnovi razumevanja današnjega predavanja drugače kot vaš predhodnik razložite (in spodaj vpišite kot komentar, prijavite se s svojo vpisno številko):

 1. Kaj je po vašem mnenju najbolj pomembno za vašo varnost pri delu z električnimi napravami?
 2. Katero svetilo je imelo večjo upornost (oz. impedanco): sijalka ali žarnica? Zakaj tako sklepate?

2015-06-05_8:50-11:20

Prijavite se s svojo vpisno številko (geslo si izmislite) in s komentarjem (Leave a reply) odgovorite na dnu te strani! Poleg odgovora na vprašanje sporočite tudi pripombe ali predloge.

Tehnični dogovori

 • DN:  vse DN rešite vsaj do dva dni pred izpitom
 • LAB:   (Dobili ste na skupen mail): V drugem tednu junija bomo imeli z vsemi skupinami še vajo VAJA_Usmerniki. Skupina nad 12 študentov ne more naenkrat v laboratorij. Če bo katera od skupin kdaj manjša, se vaje lahko udeleži kdo iz druge skupine. Kakršnekoli nejasnosti bomo reševali po e-pošti na skupen naslov ali na predavanjih.
 • PU: pogovorne ure (obvezno vsaj enkrat pred izpitom) pošljite po e-pošti kdaj lahko pridete – in potem pridite.
 • KOL: Rezultate ste dobili po VISu in e-pošti.  
 • Primeri nalog z dosedanjih 1. in 2. kolokvijev. Tudi naprej se pripravljajte s tutorjem.
 • VPR/ODG: To je osvežen niz odgovorjenih vprašanj, ki so jih doslej zastavili vaši kolegi. Notri so tudi odgovori na doslej že petkrat zastavljena vprašanja v anketah. Preglejte jih in pošljite še vaša vprašanja. Pišite, če rabite pojasnila.
 • Primeri značilnih izpitnih vprašanj

Snov

 • soočenje mnenj o snovi, izvedbi in pogojih za izvedbo predmeta
 • skupinsko delo in predstavitev rezultatov skupinskega dela (več v ppt današnje predavanje)
 • današnje predavanje
 • prihodnji teden: varnost pri delu z nizko in visoko napetostjo, polprevodniški usmerniki (SCR) in zaznavanje nepravilnosti delovanja elektriških naprav, ukrepi za zmanjševanje škode s pomočjo zaščite pred napakami; predvidene predstavitve IZDelkov: Delovanje alternatorja, Razlike med krtačnimi in brez-krtačnimi motorji, SEMinar: Korozija ladje in kako zmanjšamo škodo zaradi nje.
 • V članku System Study of Fault Current Limiter for Shipboard Power Systems je zanimivo opisana težava z omejilnikom toka v ladijskem sistemu. Če tema koga zanima, naj se oglasi!

Anketa

Čeprav imamo še eno predavanje, smo že izvedli anonimno evalvacijsko anketo o izvedbi predmeta, hvala za odgovore.

Vprašanja za domov

 • Če ste razumeli današnje predavanje in ste pregledali odgovore vaših kolegov, drugače kot vaši predhodniki, razložite vsaj dva odgovora (in spodaj vpišite kot komentar (Leave a reply), prijavite se s svojo vpisno številko): 
 1. Z besedami opišite sestavo in delovanje releja!
 2. Za kakšne namene se uporablja instalacijski odklopnik, za kaj vakuumski in za kaj SF6 odklopnik? 
 3. Natančno opišite sestavne dele in delovanje sinhronskega stroja, ki se lahko sam zažene!
 4. V čem sta si podobna asinhronski stroj in transformator? 
 5. Kaj je indukcijski motor?
 6. Natančno razložite: Za kakšne potrebe električnega motorja se vse porablja dovedena energija in Katera od teh pretvorb ponavadi povzroča posledice, ki jih lahko začutimo brez posebnih instrumentov?
 7. Koliko ur po izpadu električne energije na ladji morajo rezervni izvori še omogočati delovanje GMDSS (radijskih) naprav?
 8. Kakšno breme smemo priključiti na trifazni transformator z oznako Yz5?
 9. Za delo z visoko napetostjo se morate usposobiti. Katero dejstvo se vam zdi od vseh ostalih najbolj pomembno, da visoko napetost varno uporabljate?
 10. Kaj povzroča korozijo ladijskih delov in kako jih zaščitimo (aktivno, pasivno)?
 11. Kaj pomeni izraz selektivnost elektroenergetskega sistema in s čim jo dosežemo?

2015-06-12_8:50-11:00

Prijavite se s svojo vpisno številko (geslo si izmislite) in s komentarjem (Leave a reply) odgovorite na dnu te strani! Poleg odgovora na vprašanje sporočite tudi pripombe ali predloge.

Tehnični dogovori

Snov

 • današnje predavanje
 • predstavitvi: IZDelka: Delovanje alternatorja in SEMinarja: Razlike med krtačnimi in brez-krtačnimi motorji.
 • V članku System Study of Fault Current Limiter for Shipboard Power Systems je zanimivo opisana težava z omejilnikom toka v ladijskem sistemu. Če tema koga zanima, naj se oglasi!

Anketa (n=6)

Vprašanja za domov

 • Če ste razumeli današnje predavanje in ste pregledali odgovore vaših kolegov, drugače kot vaši predhodniki, razložite vsaj dva odgovora (in spodaj vpišite kot komentar (Leave a reply), prijavite se s svojo vpisno številko): 
 1. Z besedami opišite sestavo in delovanje releja!
 2. Za kakšne namene se uporablja instalacijski odklopnik, za kaj vakuumski in za kaj SF6 odklopnik? 
 3. Natančno opišite sestavne dele in delovanje sinhronskega stroja, ki se lahko sam zažene!
 4. V čem sta si podobna asinhronski stroj in transformator? 
 5. Kaj je indukcijski motor?
 6. Natančno razložite: Za kakšne potrebe električnega motorja se vse porablja dovedena energija in Katera od teh pretvorb ponavadi povzroča posledice, ki jih lahko začutimo brez posebnih instrumentov?
 7. Koliko ur po izpadu električne energije na ladji morajo rezervni izvori še omogočati delovanje GMDSS (radijskih) naprav?
 8. Kakšno breme smemo priključiti na trifazni transformator z oznako Yz5?
 9. Za delo z visoko napetostjo se morate usposobiti. Katero dejstvo se vam zdi od vseh ostalih najbolj pomembno, da visoko napetost varno uporabljate?
 10. Kaj povzroča korozijo ladijskih delov in kako jih zaščitimo (aktivno, pasivno)?
 11. Kaj pomeni izraz selektivnost elektroenergetskega sistema in s čim jo dosežemo?
 12. V kateri dejavnosti  je tiristor boljši od diode? Razložite zakaj!
 13. Kaj je pulzno-širinska modulacija in za kakšen namen jo uporabljamo na ladjah?
 14. Kaj pomeni izraz PWM?

2015-05-29_8:50-11:10

Prijavite se s svojo vpisno številko (geslo si izmislite) in s komentarjem (Leave a reply) odgovorite na dnu te strani! Poleg odgovora na vprašanje sporočite tudi pripombe ali predloge.

Tehnični dogovori

 • DN:  DN5 do 3. junija
 • LAB:   (Dobili ste na skupen mail): Natisnite (kdor še ni) VAJA_Motorji.  V drugem tednu junija bomo imeli še vajo Usmerniki. Skupina nad 12 študentov ne more naenkrat v laboratorij. Če bo katera od skupin kdaj manjša, se vaje lahko udeleži kdo iz druge skupine. Kakršnekoli nejasnosti bomo reševali po e-pošti na skupen naslov ali na predavanjih.
 • PU: pogovorne ure (obvezno vsaj enkrat do konca maja) s svojo vpisno številko se prijavite na obvezne (junijske) pogovorne ure (kliknite harmoniko, da se prikažejo vse možnosti) – in potem pridite nanje.
 • KOL: 2. kolokvij ste pisali 28. maja ob 16:20. Rezultate ste dobili po VISu in e-pošti.
 • Pozitivne ocene vaj ste doslej že dosegli  
 • Primeri nalog z dosedanjih 1. in 2. kolokvijev. Tudi naprej se pripravljajte s tutorjem.
 • VPR/ODG: To je osvežen niz odgovorjenih vprašanj, ki so jih doslej zastavili vaši kolegi. Notri so tudi odgovori na doslej že petkrat zastavljena vprašanja v anketah. Preglejte jih in pošljite še vaša vprašanja. Pišite, če rabite pojasnila.

Snov

 • Zaščita elektroenergetskega sistema ladje od generatorjev, zbiralk, razvodnih elementov, napeljave, transformatorjev, odklopnikov do porabnikov (ločevanje, občutljivost, hitrost, preprostost) tudi v povezavi z osnovami visokonapetostnih tehnologij na ladji
 • predstavitev izdelave lastnosti vključno s t(I) diagramom zaščitnega odklopnika
 • današnje predavanje
 • prihodnji teden: varnost pri delu z nizko in visoko napetostjo, polprevodniški usmerniki (SCR) in zaznavanje nepravilnosti delovanja elektriških naprav, ukrepi za zmanjševanje škode s pomočjo zaščite pred napakami
 • V članku System Study of Fault Current Limiter for Shipboard Power Systems je zanimivo opisana težava z omejilnikom toka v ladijskem sistemu. Če tema koga zanima, naj se oglasi!
 • Kmalu na vrsti: IZD: Delovanje alternatorja, Razlike med krtačnimi in brez-krtačnimi motorji, SEM: Korozija ladje in kako zmanjšamo škodo zaradi nje.

Anketa

Čeprav imamo še dve predavanji, smo že izvedli anonimno evalvacijsko anketo o izvedbi predmeta, hvala za odgovore. Po naslednjem predavanju vas bom seznanil s splošnim vtisom.

Vprašanja za domov

 • Če ste razumeli današnje predavanje in ste pregledali odgovore vaših kolegov, drugače kot vaši predhodniki, razložite vsaj dva odgovora (in spodaj vpišite kot komentar (Leave a reply), prijavite se s svojo vpisno številko): 
 1. Z besedami opišite sestavo in delovanje releja!
 2. Za kakšne namene se uporablja instalacijski odklopnik, za kaj vakuumski in za kaj SF6 odklopnik? 
 3. Natančno opišite sestavne dele in delovanje sinhronskega stroja, ki se lahko sam zažene!
 4. V čem sta si podobna asinhronski stroj in transformator? 
 5. Kaj je indukcijski motor?
 6. Natančno razložite: Za kakšne potrebe električnega motorja se vse porablja dovedena energija in Katera od teh pretvorb ponavadi povzroča posledice, ki jih lahko začutimo brez posebnih instrumentov?
 7. Koliko ur po izpadu električne energije na ladji morajo rezervni izvori še omogočati delovanje GMDSS (radijskih) naprav? Zapomnite si: Rezervni izvor energije mora v skladu s SOLAS pogl. 11-1/42 ali 43 in pogl. IV/13.2.1 in  13.2.2 zadostovati za 1 uro, če ima plovilo zasilni generator, oz. za 6 ur, če plovilo nima zasilnega generatorja.  Rezervni izvori morajo po pravilu 13, SOLAS pogl. IV, delovati neodvisno od ladijskega električnega omrežja.
 8. Kakšno breme smemo priključiti na trifazni transformator z oznako Yz5?
 9. Za delo z visoko napetostjo se morate usposobiti. Katero dejstvo se vam zdi od vseh ostalih najbolj pomembno, da visoko napetost varno uporabljate?

 

2015-05-22_8:50-11:20

Prijavite se s svojo vpisno številko (geslo si izmislite) in s komentarjem (Leave a reply) odgovorite na dnu te strani! Poleg odgovora na vprašanje sporočite tudi pripombe ali predloge.

Tehnični dogovori

 • DN:  DN5 do 3. junija
 • LAB:   (Dobili ste na skupen mail): Natisnite (kdor še ni) VAJA_Motorji. V četrtek 28. maja imate Vajo reševanja in preživetja na morju, zato laboratorijskih vaj ta teden ne bomo izvedli.  Skupina nad 12 študentov ne more naenkrat v laboratorij. Če bo katera od skupin kdaj manjša, se vaje lahko udeleži kdo iz druge skupine. Kakršnekoli nejasnosti bomo reševali po e-pošti na skupen naslov ali na predavanjih.
 • PU: pogovorne ure (obvezno vsaj enkrat do konca maja) s svojo vpisno številko se prijavite na obvezne (junijske) pogovorne ure (kliknite harmoniko, da se prikažejo vse možnosti) – in potem pridite nanje.
 • KOL: 2. kolokvij bomo pisali 28. maja ob 16:20. Udeležite se ga lahko vsi, ki ste na 1. kolokviju dosegli vsaj 40%.  Primeri nalog z dosedanjih 1. in 2. kolokvijev. Tudi naprej se pripravljajte s tutorjem.
 • VPR/ODG: To je osvežen niz odgovorjenih vprašanj, ki so jih doslej zastavili vaši kolegi. Notri so tudi odgovori na doslej že petkrat zastavljena vprašanja v anketah. Preglejte jih in pošljite še vaša vprašanja. Pišite, če rabite pojasnila.

Snov

 • Kratka ponovitev delovanja transformatorjev, vtisi z laboratorijskih vaj na FE (sinhronski in asinhronski stroj, sinhroniziranje generatorja na omrežje), osnove merjenja hitrosti ladje in globinomeri, osnove visokonapetostnih tehnologij na ladji
 • današnje predavanje
 • IZD:  kmalu na vrsti: Delovanje alternatorja, Razlike med krtačnimi in brez-krtačnimi motorji, I(t) diagram zaščitnega odklopnika.

Anketa (nismo izvedli)

Vprašanja za domov

 • Če ste razumeli današnje predavanje in ste pregledali odgovore vaših kolegov, drugače kot vaši predhodniki, razložite vsaj dva odgovora (in spodaj vpišite kot komentar (Leave a reply), prijavite se s svojo vpisno številko):
 1. Kaj loči asinhronski motor od sinhronskega?
 2. Natančno opišite sestavne dele in delovanje sinhronskega stroja, ki se lahko sam zažene!
 3. V čem sta si podobna asinhronski stroj in transformator? 
 4. Kaj je indukcijski motor?
 5. Opišite sestavne dele in delovanje enosmernega stroja s komutatorjem! 
 6. Natančno razložite: Za kakšne potrebe električnega motorja se vse porablja dovedena energija in Katera od teh pretvorb ponavadi povzroča posledice, ki jih lahko začutimo brez posebnih instrumentov?
 7. Koliko ur po izpadu električne energije na ladji morajo rezervni izvori še omogočati delovanje GMDSS (radijskih) naprav?
 8. Kakšno breme smemo priključiti na trifazni transformator z oznako Yz5?
 9. Za delo z visoko napetostjo se morate usposobiti. Katero dejstvo se vam zdi od vseh ostalih najbolj pomembno, da visoko napetost varno uporabljate?

2015-05-15_8:50-11:00

Prijavite se s svojo vpisno številko (geslo si izmislite) in s komentarjem (Leave a reply) odgovorite na dnu te strani! Poleg odgovora na vprašanje sporočite tudi pripombe ali predloge.

Tehnični dogovori

Snov

 • Osnove delovanja elektriških strojev: motorjev in generatorjev
 • današnje predavanje
 • IZD:  kmalu na vrsti: Delovanje alternatorja, Razlike med krtačnimi in brez-krtačnimi motorji, I(t) diagram zaščitnega odklopnika.

Anketa (n=11)

Vprašanja za domov

 • Če ste razumeli današnje predavanje in ste pregledali odgovore vaših kolegov, drugače kot vaši predhodniki, razložite vsaj dva odgovora (in spodaj vpišite kot komentar (Leave a reply), prijavite se s svojo vpisno številko):
 1. Kaj loči asinhronski motor od sinhronskega?
 2. Natančno opišite sestavne dele in delovanje sinhronskega stroja, ki se lahko sam zažene!
 3. V čem sta si podobna asinhronski stroj in transformator? 
 4. Kaj je indukcijski motor?
 5. Opišite sestavne dele in delovanje enosmernega stroja s komutatorjem! 
 6. Natančno razložite: Za kakšne potrebe električnega motorja se vse porablja dovedena energija in Katera od teh pretvorb ponavadi povzroča posledice, ki jih lahko začutimo brez posebnih instrumentov?   
 7. Koliko ur po izpadu električne energije na ladji morajo rezervni izvori še omogočati delovanje GMDSS (radijskih) naprav?