Category Archives: 2010-2011

2011-06-10-12:00

Takole izgleda besedilo po skupnih naporih. Advertisements

Nadaljujte z branjem

2011-05-05_14:48-15:38

Naloge in rezultati Ogled izdelkov med pogovornimi urami.

Nadaljujte z branjem

2011-05-03_14:00-16:30

Snov delovanje različnih električnih strojev s katerimi ste imeli opravka v zadnjem času (titan je paramagneten – ni feromagneten, zato ni uporaben za jedra rotorjev) kako spreminjamo smer vrtenja enofaznemu, kako enosmernemu in kako trifaznemu motorju? ladja mora po predpisih imeti zadosti energije v rezervnih izvorih, da s komunikacijskimi napravami lahko vzpostavljamo zveze vsaj 6 …

Nadaljujte z branjem

2011-04-19_15:00-17:00

Tehnična navodila: v tednu po praznikih pišemo ponovno kolokvij. Trifazni transformatorji izvedbe trifaznih transformatorjev (ameriška, evropska) vrste vezav transformatorjev (vel. črka .. vezava navitij na primarni strani, mala črka .. vezava navitij na sekundarni strani, številka .. večkratnik kota 30 stopinj, ki nastane ob zapisani kombinaciji vezav med kazalcema napetosti iste faze na priamrni in …

Nadaljujte z branjem

2011-04-12_13:50-16:30

Tehnična navodila: v torek, 19. aprila pišemo prvi kolokvij, naloge smo reševali na predavanjih, na vajah nekatere pa ste reševali tudi doma. Nekaj vprašanj o generiranju električne energije Kje se v generatorju pojavi inducirana napetost? Pojasnite vzrok inducirane napetosti v konstantnem magnetnem polju. Kaj se zgodi z napetostjo, če povečate hitrost vrtenja? Kaj dosežemo, če …

Nadaljujte z branjem

2011-04-05_13:50-16:50

pri generiranju napetosti izhajamo iz zakona o magnetni indukciji (spomnite se: Za koliko se spremeni površina, ki jo vidite, če zavrtim tablo za majhen kot?). Možnosti, da dosežemo inducirano napetost v tuljavi je več: 1. pri mirujočem trajnem magnetu se premika tuljava; 2. pri mirujoči tuljavi se spreminja gostota B zaradi spreminjanja toka v mirujoči …

Nadaljujte z branjem

2011-03-22_13:50-16:50

Induktivnost L zračne tuljave  je določena s permeabilnostjo zraka (μ=μ0 1), L tuljave z jedrom pa določa veliko večja permeabilnost jedra (μ=μ0 μr) Sila v magnetnem polju nastane med dvema izvoroma magnetnega polja (el. tokoma), podobno kot sila v električnem polju nastane med dvema izvoroma električnega polja (el. nabojema). Oblika tuljave elektromagnetov je prilagojena smeri …

Nadaljujte z branjem

2011-03-15-_13:50-17:00

reševanje primera uporovnega vezja (računanje skupne upornosti, napetosti, tokov in moči posameznih elementov, izračun toplote) ponovitev zakonitosti izmeničnega toka (sinusna časovna funkcija, amplituda, srednja vrednost, efektivna vrednost) lastnosti elementov električnih vezij: upor, kondenzator, tuljava določanje upornosti R, kapacitivnosti C in induktivnosti L iz elektriških veličin in iz mer oz. lastnosti materialov: R=U/I , žica: R …

Nadaljujte z branjem

2011-03-08_13:50-17:00

Razložite osnovno razliko med enosmernim in izmeničnim tokom. Razlika v opisih? Razlika v oznakah na električnih strojih? Kako opišemo izmenični tok? Kaj pomeni izraz efektivna vrednost? Kaj pomeni izraz frekvenca? Za katero vrsto signalov določamo frekvenco? Kaj pomeni izraz fazni kot? Razložite dva načina s katerima določimo fazni kot. Kaj pomeni izraz impedanca? Kateri element …

Nadaljujte z branjem

2011-03-01_13:50-17:00

11 prisotnih

Nadaljujte z branjem