Category Archives: 2008-2009

2009-06-01

rešitev LadStrojElekSist  Advertisements

Nadaljujte z branjem

2009-05-14-10:30-14:30

Jakomin, Perasić, Tedeško, Gortnar, Cej, Koršič nas je prišel pozdravit, Šorgo je šel domov
Umaknil: Zakaj imajo različne vrste električnih motorjev različne karakteristike navora v odvisnosti od (primerjajte karakteristike sinhronskega, asinhronskega in enosmernega motorja)?

Nadaljujte z branjem

2009-05-03-Priprava

Poglejte si: se bomo pogovorili o električnih pogonih ladij.

Nadaljujte z branjem

2009-04-23-10:30-12:05&13:50-14:35

Nekaj vidikov predavanj sem dobil od Denisa
Na vajah Perasić, Cej, Jakomin in Gortnar, na predavanjih samo Jakomin.

Nadaljujte z branjem

2009-04-09-10:50-14:30

varnost pri delu z električnim tokom vezave trifaznih transformatorjev z enofaznim bremenom: s katero vezavo najmanj kvarimo simetrijo trifaznega omrežja? Kako to vemo? paralelno delovanje generatorjev (vklop generatorja k že delujočemu): pazimo na amplitudo, frekvenco in na koncu še na fazo. S katerimi elementi tokokroga dosežemo omenjene uskladitve? Kakšne posledice ima lahko nepazljivost pri omenjenih …

Nadaljujte z branjem

2009-04-02-10:30-14:30

okvirno smo se dogovorili o ekskurziji: Šorgo, Perasič, Jakomin in Tedeško.

Nadaljujte z branjem

2009-03-26-10:30-14:30

Pričakujem poročila umerjanja dežemera in rešitve domačih nalog. Kako z ommetrom ločimo navitja transformatorja, kako z voltmetrom določimo prestavo transformatorja, kako smo določili izkoristek transformatorja? Uporaba kondenzatorjev? V motorjih izkoriščamo silo v magnetnem polju, naštejte izvedbe motorjev glede na vzbujanje rotorja. Generator električne energije in posebnosti ladijskih generatorjev? (glej D. Kernev LE II, str. 21)

Nadaljujte z branjem

2009-03-19-10:30-14:30

Koršič (samo dežemer), Gortnar, Cej, Šorgo, Perasovič, Tedeško, Jakomin (ostali tudi na predavanjih)

Nadaljujte z branjem

2009-03-12-12:50-14:30

tok skozi tuljavo, magnetni pretok, induktivnost inducirana napetost (bakrena cevka) feromagnetiki v jedru elektromagnetov (primerjaj Elektrotehniški praktikum, str. 163) generiranje električne energije, (glavni deli generatorja, enosmerni generator) Kako vpliva hitrosti vrtenja na inducirano napetost? glavni deli elektriškega motorja (vrste)

Nadaljujte z branjem

2009-03-04-11:20-13:45

Prisotni: Šorgo, Perasič, Cej, Koršič, Tedeško, Jakomin

Nadaljujte z branjem