T16:2016-06-10_8:50-11:20

Tehnične zadeve

Snov

 • Predstavitev izdelka – Elektromagnetni vlak
 • Krmiljenje moči velikih porabnikov (polprevodniški elementi za usmerjanje in razsmerjanje)
 • Analiza predmeta (ppt)

Vprašanja za domov

(V Leave a reply vnesite svoje odgovore, da dosežete kakšno točko za sodelovanje. Pri odgovarjanju si pomagajte z datoteko html, ki sem vam jo poslal po e-pošti.)

 1. Razložite funkciji usmernika in razsmernika!
 2. Kakšno vlogo ima tiristor v močnostnih vezjih?
 3. Opišite razliko med tiristorjem in IGBT!
 4. Opišite napajanje trifaznega motorja s pomočjo enosmerne napetosti!
 5. Zakaj uporabljamo na sodobnih ladjah harmonske filtre?
Advertisements

T15:2016-06-03_8:50-11:00

Prijavite se s svojo vpisno številko (geslo si izmislite) in s komentarjem (Leave a reply) odgovorite na dnu te strani! Poleg odgovora na vprašanje sporočite tudi pripombe ali predloge.

Tehnični dogovori

 • O naslednjih terminih pogovornih ur se bomo pogovorili na predavanju 10. junija.
 • Navodila si natisnite, vključno z naslovno stranjo. Prinesite predlogo  Usmerniki ter svoj kalkulator.
 • Skupina nad 12 študentov ne more naenkrat v laboratorij. Če bo katera od skupin kdaj manjša, se vaje lahko udeleži kdo iz druge skupine. Kakršnekoli nejasnosti bomo reševali po e-pošti na skupen naslov ali na predavanjih.
 • To so vprašanja, ki so ji doslej zastavili vaši kolegi. Preglejte jih in pošljite še vaša – napišite jih ali spodaj kot komentar ali vprašanje v anketi ali pošljite po e-pošti.

Snov

 • kako si generatorja delita električno breme , pomožne električne naprave,  osnove visokonapetostne tehnike (študijski pristop, glej D.T. Hall, izdaja 2013).
 • (ppt)

Ankete (n=4)

 • (precej vas še ni bilo na obveznih pogovornih urah, ankete tokrat nismo opravili)

Vprašanja za domov

Odgovore najdete v svojih zapiskih, v ppt in v priporočeni literaturi. Za pravilno rešitev računskih nalog dobite več točk. (spodaj vpišite odgovore kot komentar, prijavite se s svojo vpisno številko):

 1. Kakšne napake lahko nastanejo, ko si dva generatorja delita električna bremena? S čim posledice teh napak omejujemo?
 2. Potrebe po katodni zaščiti sodobnih ladij in kako je zaščita izvedena?
 3. Opišite pojava električnega loka in obloka? Ali sta želena ali neželena? V katerih napravah se pojavljata in kako vplivamo nanju?
 4. Kakšne posebnosti imajo naprave na sodobni ladji, da je ladja odzivna tudi v okoliščinah, ki terjajo hiter manever?
 5. Od pomožnih elektriških naprav na ladji smo se omejili na razsvetljavo. Naštejte še vsaj tri vrste pomožnih elektriških naprav na sodobni ladji.
 6. Razlike med ozemljevanjem na ladji in na kopnem?
 7. Iz podatkov generatorja na diapozitivu št. 30 izračunajte kolikšne tokove lahko daje generator in koliko znaša nazivna jalova moč?
 8. Oglejte si diapozitiv št. 34. Kolikšno moč imajo vsi generatorji skupaj?

T14:2016-05-27_8:50-10:30

Prijavite se s svojo vpisno številko (geslo si izmislite) in s komentarjem (Leave a reply) odgovorite na dnu te strani! Poleg odgovora na vprašanje sporočite tudi pripombe ali predloge.

Tehnični dogovori

 • Kdor hoče pisati drugi kolokvij 3. junija, se mora prijaviti na doodle.
 • Prijava na pogovorne ure (T15) in pogovorne ure (T16)
 • Navodila si natisnite, vključno z naslovno stranjo. Prinesite predlogi Električni motorji in Usmerniki ter svoj kalkulator.
 • Skupina nad 12 študentov ne more naenkrat v laboratorij. Če bo katera od skupin kdaj manjša, se vaje lahko udeleži kdo iz druge skupine. Kakršnekoli nejasnosti bomo reševali po e-pošti na skupen naslov ali na predavanjih.
 • To so vprašanja, ki so ji doslej zastavili vaši kolegi. Preglejte jih in pošljite še vaša – napišite jih ali spodaj kot komentar ali vprašanje v anketi ali pošljite po e-pošti.

Snov

 • enofazni električni motorji, električni kabli, merjenje hitrosti in merjenje globine (študijski pristop, glej D.T. Hall, izdaja 2013).
 • (ppt)

Ankete (n=2)

 • (veliko vas še ni bilo na obveznih pogovornih urah, ankete tokrat nismo opravili)

Vprašanja za domov

Odgovore najdete v svojih zapiskih, v ppt in v priporočeni literaturi. Za pravilno rešitev računskih nalog dobite več točk. (spodaj vpišite odgovore kot komentar, prijavite se s svojo vpisno številko):

 1. V dveh stavkih opišite polnjenje sekundarnega galvanskega člena.
 2. V dveh stavkih opišite praznjenje sekundarnega galvanskega člena.
 3. Kako je določena sinhronska hitrost (n_s) električnega stroja?
 4. Koliko ur mora zagotavljati električno energijo zasilni generator na potniških in koliko ur na ne-potniških ladjah?
 5. Manjše generatorje zaganjamo z električnim zaganjanikom, večje pa s stisnjenim zrakom. Koliko časa morajo dodatne baterije omogočati zagon zasilnega generatorja?
 6. Katere naprave morajo na ladji napajati zasilni izvori?
 7. Za vsaj koliko ur mora zadostovati (baterijski rezervni izvor, če ima ladja zasilni generator in za koliko, če ga nima?
 8. Ob katerih napakah izklapljajo zaščitni releji oz. katere vrste zaščit električnih tokokrogov poznate?
 9. Opišite praktičen primer izločanja porabnikov! (do pet stavkov)
 10.  Zakaj so zaščitni elementi tako pomembna za električni sistem ladje?
 11. Za katere naprave je podana karakteristika t(I)? Katero informacijo daje?
 12. V katerih pogojih je določen nazivni tok porabnika in kako ga izračunate?
 13. Kolikšne toke trifaznih porabnikov lahko odklaplja rele, če sta nazivni vrednoti: U_n=800V, I_n=500A in lahko odklaplja pri močeh 16 MVA?
 14. Kolikšno električno moč jemlje iz omrežja trifazni 10kW motor z nazivnimi podatki I_n= 10A, U_n=800V, n_n=1500vrt./min., cos(fi)_n=0,8? S kolikšnim nazivnim navorom se obrača rotor?
 15. Impedanca napeljave med: a) generatorjem in glavno razdelilno ploščo znaša 20 miliomov,  b) med glavno razdelilno ploščo in razdelilno ploščo porabnika znaša 10 miliomov, c) med razdelilno ploščo in porabnikovimi sponkami znaša 15 miliomov. Nazivna napetost generatorja 800V, nazivna moč porabnika 20kW, nazivni cos(fi) 0,8. Izračunaj 1.) nazivni tok porabnika, kratkostični tok, če nastane kratek stik: 2.) na sponkah porabnika, 3.) na porabnikovi razdelilni plošči, 4.) na glavni razdelilni plošči.

T13:2016-05-20_8:50-11:15

Prijavite se s svojo vpisno številko (geslo si izmislite) in s komentarjem (Leave a reply) odgovorite na dnu te strani! Poleg odgovora na vprašanje sporočite tudi pripombe ali predloge.

Tehnični dogovori

 • Kdor hoče pisati drugi kolokvij 3. junija, se mora prijaviti na doodle.
 • prijava na pogovorne ure
 • Laboratorijske vaje. Dostop do navodil za laboratorijske vaje ste prejeli na skupen e-naslov. Navodila si natisnite, vključno z naslovno stranjo. Prinesite predlogo Električni motorji in svoj kalkulator.
 • opravili smo vaje na UL FE in si pogledali razelektritev na EiMV.
 • To so vprašanja, ki so ji doslej zastavili vaši kolegi. Preglejte jih in pošljite še vaša – napišite jih ali spodaj kot komentar ali vprašanje v anketi ali pošljite po e-pošti.

Snov

 • enofazni električni motorji, električni kabli, merjenje hitrosti in merjenje globine (študijski pristop, glej D.T. Hall, izdaja 2013).
 • (ppt)

Vaje in ekskurzija

Ankete (n=1)

 • (veliko vas še ni bilo na obveznih pogovornih urah, ankete tokrat nismo opravili)

Vprašanja za domov

Odgovore najdete v svojih zapiskih, v ppt in v priporočeni literaturi. (spodaj vpišite odgovore kot komentar, prijavite se s svojo vpisno številko):

 1. Kaj mora zagotoviti načrtovalec električnega motorja, da rotor dobi navor in se začne vrteti? Kaj mora zagotoviti operater?
 2.  V čem se loči enofazni motor od trifaznega?
 3. Katere običajne lastnosti morajo imeti električni kabli in katere posebne, da se smejo uporabljati na sodobnih ladjah?
 4. Katere vrste električnih kablov na ladjah poznate in kakšne zahteve veljajo zanje?
 5. Opišite princip, običajno merjenje hitrosti s pomočjo radarja, morebitne težave in njihovo odpravljanje.
 6. Opišite princip, običajno merjenje globine z globinomerom, morebitne težave in njihovo odpravljanje.

T12:2016-05-13_8:50-11:15

Prijavite se s svojo vpisno številko (geslo si izmislite) in s komentarjem (Leave a reply) odgovorite na dnu te strani! Poleg odgovora na vprašanje sporočite tudi pripombe ali predloge.

Tehnični dogovori

 • Drugi kolokvij bomo pisali proti koncu maja, prijavili se boste na VIS.
 • Do četrtka 19. maja ob 16:00 pričakujem vaše vsaj pet-stavčne predstavitve dodeljene teme. Vprašanja rešujemo po e-pošti ali na pogovornih urah.
 • prijava na pogovorne ure
 • Ta teden imate vsi redne vaje po urniku. En teden kasneje, pa ima skupina 2 vaje v torek 24. maja 2 ob 14:30. Dostop do navodil za laboratorijske vaje ste prejeli na skupen e-naslov. Navodila si natisnite, vključno z naslovno stranjo. Prinesite predlogo Transformator (vezave trifaznih transformatorjev) in svoj kalkulator.
 • Skupina nad 12 študentov ne more naenkrat v laboratorij. Če bo katera od skupin kdaj manjša, se vaje lahko udeleži kdo iz druge skupine. Kakršnekoli nejasnosti bomo reševali po e-pošti na skupen naslov ali na predavanjih.
 • to so vprašanja, ki so ji doslej zastavili vaši kolegi. Preglejte jih in pošljite še vaša – napišite jih ali spodaj kot komentar ali vprašanje v anketi ali pošljite po e-pošti.

Snov

 • vezave trifaznih transformatorjev, kratka ekskurzija v laboratorij ladijskega stroja glavna razdelilna omara (main switch-board), zbiralke (bus-bars), sinhronoskop, (študijski pristop, glej D.T. Hall, izdaja 2013).
 • (ppt)

Ankete (n=5)

 • (veliko vas še ni bilo na obveznih pogovornih urah)

Vprašanja za domov

Odgovore najdete v ppt in v priporočeni literaturi. (spodaj vpišite odgovore kot komentar, prijavite se s svojo vpisno številko):

 1. Kateri ukrep na ladji zagotavlja neprekinjenost oskrbe z električno energijo? Zakaj ni mogoča enofazna oskrba?
 2. Kako deluje pretokovni odklopnik in kako podnapetostni?
 3. Kako vzdržujemo transformatorje?
 4. Kaj pomeni fazna številka v oznaki vezave transformatorja?
 5. Za kaj se uporabljajo generatorji z rotorji z izraženimi poli in za kakšne namene s cilindričnimi poli?
 6. Kaj je in čemu služi zbiralka? Katere napake lahko nastanejo na zbiralkah in kako jih odpravimo?
 7. Kaj pomeni AVR in čemu je namenjen? Kakšne težave lahko nastanejo, če se AVR pokvari?
 8. S čim nastavljamo sinhronske vrtljaje in zakaj?
 9. Katere napake srečamo na transformatorjih in kako se jim izognemo?
 10. Kdaj vežemo ladijske generatorje vzporedno in kako to izvedemo?
 11. Čemu služi in kako deluje sinhronizator?

T11:2016-05-06_8:50-11:20

Prijavite se s svojo vpisno številko (geslo si izmislite) in s komentarjem (Leave a reply) odgovorite na dnu te strani! Poleg odgovora na vprašanje sporočite tudi pripombe ali predloge.

Tehnični dogovori

 • V torek, 10. maja vam vaje odpadejo, ker boste imeli v tednu od 15. do 20. maja dvakrat vaje.
 • Prijavite se na obvezno ekskurzijo po e-pošti.
 • Drugi kolokvij bomo pisali proti koncu maja.
 • Dostop do navodil za laboratorijske vaje ste prejeli na skupen e-naslov. Navodila si natisnite, vključno z naslovno stranjo. Skupina nad 12 študentov ne more naenkrat v laboratorij. Če bo katera od skupin kdaj manjša, se vaje lahko udeleži kdo iz druge skupine. Kakršnekoli nejasnosti bomo reševali po e-pošti na skupen naslov ali na predavanjih.
 • prijava na pogovorne ure
 • to so vprašanja, ki so ji doslej zastavili vaši kolegi. Preglejte jih in pošljite še vaša – napišite jih ali spodaj kot komentar ali vprašanje v anketi ali pošljite po e-pošti.
 • Če še koga zanima, kako dosežemo silo v magnetnem polju, se lahko oglasi, da pomaga sestaviti tole znanstveno igračo.

Snov

 • transformatorji, odklopniki, priklop ladje na kopno, osnove sinhronskih generatorjev (študijski pristop, glej D.T. Hall, izdaja 2013).
 • (ppt)

Ankete (n=3)

 • (veliko vas še ni bilo na obveznih pogovornih urah)

Vprašanja za domov

(spodaj vpišite odgovore kot komentar, prijavite se s svojo vpisno številko):

 1. Kako določimo tok v primarni tuljavi transformatorja, če poznamo prestavo, moč bremena na sekundarni tuljavi in cos(fi)?
 2. Ob katerih kombinacijah je priklop ladje na obalo lahko problematičen? Kako se na težave pripravimo?
 3. Naštejte vrste odklopnikov, tudi vrste instalacijskih!
 4. Sestavni deli in osnovne značilnosti sinhronskih generatorjev?
 5. Iz katerih podatkov se določi sinhronska hitrost vrtenja rotorja?
 6. Ob diagramu odvisnosti p(t) in faznem kotu 90 stopinj napišite koliko znaša P. S kakšnim ukrepom P povečamo?

T09:2016-04-22_8:50-11:20

Prijavite se s svojo vpisno številko (geslo si izmislite) in s komentarjem (Leave a reply) odgovorite na dnu te strani! Poleg odgovora na vprašanje sporočite tudi pripombe ali predloge.

Tehnični dogovori

 • V torek, 26. aprila imamo vaje. Ogled izdelkov kolokvija bo možen po laboratorijskih vajah.
 • Dostop do navodil za laboratorijske vaje ste prejeli na skupen e-naslov. Navodila si natisnite, vključno z naslovno stranjo. Prinesite predlogo Električni transformator in svoj kalkulator. Skupina nad 12 študentov ne more naenkrat v laboratorij. Če bo katera od skupin kdaj manjša, se vaje lahko udeleži kdo iz druge skupine. Kakršnekoli nejasnosti bomo reševali po e-pošti na skupen naslov ali na predavanjih.
 • prijava na pogovorne ure
 • to so vprašanja, ki so ji doslej zastavili vaši kolegi. Preglejte jih in pošljite še vaša – napišite jih ali spodaj kot komentar ali vprašanje v anketi ali pošljite po e-pošti.
 • Če še koga zanima, kako dosežemo silo v magnetnem polju, se lahko oglasi, da sestavi tole znanstveno igračo.

Snov

 • transformatorji (študijski pristop, glej D.T. Hall, str. 29-31, izdaja 2013 – dostopno v knjižnici).

Ankete (n=0)

 • (ankete ta teden nismo opravili)

Vprašanja za domov

(spodaj vpišite odgovore kot komentar, prijavite se s svojo vpisno številko):

 1. Naštejte osnovne vrste transformatorjev. Namen transformatorja v PMS na ladji?
 2. Naštejte sestavne dele transformatorja in dopišite iz kakšnih snovi so sestavljeni.
 3. Kaj sklepate iz transformatorske enačbe?
 4. Naštejte vezave trifaznih transformatorskih navitij in dopišite kdaj uporabimo katero od vezav. Kaj pomeni oznaka vezave Yy6?
 5. Koliko so značilni izkoristki? Katere vrste izgub zmanjšujejo izkoristke transformatorjev?

T08:2016-04-15_8:50-10:50

Prijavite se s svojo vpisno številko (geslo si izmislite) in s komentarjem (Leave a reply) odgovorite na dnu te strani! Poleg odgovora na vprašanje sporočite tudi pripombe ali predloge.

Tehnični dogovori

 • Kolokvij smo pisali. Obračun prvega obdobja laboratorijskih vaj, glede na rezultate, ki so objavljeni na VIS,  bomo naredili na naslednjih vajah. Ogled izdelkov bo možen po laboratorijskih vajah.
 • DN5 do 22. aprila.
 • Prijava na pogovorne ure
 • Dostop do navodil za laboratorijske vaje ste prejeli na skupen e-naslov. Navodila si natisnite, vključno z naslovno stranjo. Prinesite predlogo Feromagnetni materiali in svoj kalkulator.
 • Skupina nad 12 študentov ne more naenkrat v laboratorij. Če bo katera od skupin kdaj manjša, se vaje lahko udeleži kdo iz druge skupine. Kakršnekoli nejasnosti bomo reševali po e-pošti na skupen naslov ali na predavanjih.
 • To so vprašanja, ki so ji doslej zastavili vaši kolegi. Preglejte jih in pošljite še vaša – napišite jih ali spodaj kot komentar ali vprašanje v anketi ali pošljite po e-pošti.
 • Če še koga zanima, kako dosežemo silo v magnetnem polju, se lahko oglasi, da sestavi tole znanstveno igračo.

Snov

 • Iskanje napake v sistemu za prenos električne energije na ladji, hierarhija in izklapljanje skupin porabnikov (video)

Ankete (n=4)

 • (komentar bom objavil tukaj)

Vprašanja za domov

Odgovorite na vprašanja po ogledu videa (in spodaj vpišite kot komentar, prijavite se s svojo vpisno številko):

 1. Katere elemente štejemo med zaščito elektriških strojev?
 2. Kaj vsebuje razdelilna plošča vsakega generatorja?
 3. S katerimi instrumenti spremljamo izhodne vrednosti generatorjev?
 4. S kakšno napravo neprestano spremljamo zdravje izolacije in okvare? Katere vrednosti pomenijo dobro izolacijo, katere slabo?
 5. Kako najhitreje opišemo zasilno razdelilno ploščo? S čim je povezana?
 6. Za kaj uporabljamo merilne transformatorje?
 7. S čim preizkusimo tokokrog, da varno popravljamo v njem?
 8. Katere glavne napake srečamo v tokokrogih za prenos elekt. energije?
 9. Kako se lotimo iskanja okvare na ozemljitvi? Kaj postopoma delamo? Kaj kaže instrument v dobrem tokokrogu in kaj v okvarjenem? Kako iz tega postopka vemo, kje je fizično mesto napake?

T07:2016-04-08_8:50-11:20

Prijavite se s svojo vpisno številko (geslo si izmislite) in s komentarjem (Leave a reply) odgovorite na dnu te strani! Poleg odgovora na vprašanje sporočite tudi pripombe ali predloge.

Tehnični dogovori

 • Kolokvij 15. aprila, ko bomo naredili obračun prvega obdobja laboratorijskih vaj. DN5 do 22. aprila.
 • prijava na pogovorne ure
 • dostop do navodil za laboratorijske vaje ste prejeli na skupen e-naslov. Navodila si natisnite, vključno z naslovno stranjo. Naslednji teden prinesite predlogo Kako pripravimo okolju prijazen čaj.
 • Skupina nad 12 študentov ne more naenkrat v laboratorij. Če bo katera od skupin kdaj manjša, se vaje lahko udeleži kdo iz druge skupine. Kakršnekoli nejasnosti bomo reševali po e-pošti na skupen naslov ali na predavanjih.
 • to so vprašanja, ki so ji doslej zastavili vaši kolegi. Preglejte jih in pošljite še vaša – napišite jih ali spodaj kot komentar ali vprašanje v anketi ali pošljite po e-pošti.
 • Če še koga zanima, kako dosežemo silo v magnetnem polju, se lahko oglasi, da sestavi tole znanstveno igračo.

Snov

 • Sistem za razporeditev moči, hierarhija in izklapljanje skupin porabnikov (ppt)

Ankete (n=3)

 • Večina vas ne pozna obveznosti pri predmetu. Še enkrat preglejte predstavitev predmeta.

Vprašanja za domov

Odgovorite na vprašanja ALI si oglejte video in odgovorite na eno vprašanje na diapozitivu št. 15 (in spodaj vpišite kot komentar, prijavite se s svojo vpisno številko):

 1. S čim je določena hierarhijo skupin porabnikov, ki jih deli na bistvene in nebistvene?
 2. Kako se prepričate, da fazni preizkuševalnih deluje? Kaj z njim sploh preizkušate?
 3. po čem sklepate, da je v napravi nastal kratek stik? Katere naprave potrebujete za iskanje napak ob sumu kratkega stika?

T07:2016-04-04_15:30-17:55

Prijavite se s svojo vpisno številko (geslo si izmislite) in s komentarjem (Leave a reply) odgovorite na dnu te strani! Poleg odgovora na vprašanje sporočite tudi pripombe ali predloge.

Tehnični dogovori

 • Kolokvij 15. aprila, ko bomo naredili obračun prvega obdobja laboratorijskih vaj. DN4  do 8. aprila ob 8:00.
 • prijava na pogovorne ure
 • dostop do navodil za laboratorijske vaje ste prejeli na skupen e-naslov. Navodila si natisnite, vključno z naslovno stranjo. Naslednji teden prinesite predlogo Kako pripravimo okolju prijazen čaj.
 • Skupina nad 12 študentov ne more naenkrat v laboratorij. Če bo katera od skupin kdaj manjša, se vaje lahko udeleži kdo iz druge skupine. Kakršnekoli nejasnosti bomo reševali po e-pošti na skupen naslov ali na predavanjih.
 • to so vprašanja, ki so ji doslej zastavili vaši kolegi. Preglejte jih in pošljite še vaša – napišite jih ali spodaj kot komentar ali vprašanje v anketi ali pošljite po e-pošti.
 • Če koga zanima, kako dosežemo silo v magnetnem polju, se lahko oglasi, da sestavi tole znanstveno igračo.

Snov

 • Ponovitev iskanja mesta napak v električnih vezjih z voltmetrom
 • Neozemljeni (izolirani) in ozemljeni sistemi ničenja,
 • Pomembnost kratkih stikov z zemljo (ppt)
 • Za vse, ki vas zanima: Kako se izračuna električna upornost kovinske cevi? si poglejte vprašanja, ki so jih doslej zastavili vaši kolegi.

Ankete (n=3)

 • (svoje komentarje anket bom objavil tukaj)
Slika 1: Tok

Slika 1: Tok

Slika 2: Svetleči segmenti

Slika 2: Svetleči segmenti

 

 

 

 

 

 

 

Vprašanja za domov

Na osnovi razumevanja dosedanjih predavanj odgovarjajte po največ na dve vprašanji (in spodaj vpišite kot komentar, prijavite se s svojo vpisno številko):

 1. Prižgani segmenti porabljajo tok, prikazan na sliki 1. S pomočjo obeh slik odgovorite na vprašanje: Kolikšen tok v povprečju teče zaradi vsakega svetlečega segmenta?
 2. Kaj povzroča delovna moč (active power)? Kaj povzroča jalova moč (reactive power)?
 3. Razložite osnovne razlike med naslednjimi elektriškimi diagrami: bločni, shema sistema (omrežje), shema vezja, vezalni načrt (vse fizične povezave, vodniki), slika povezav (izgled, layout)!
 4. Katere nevarnosti, poleg velikih tokov in s tem segrevanja, lahko pričakujemo od močnih elektriških motorjev?
 5. V katerih primerih lahko pustiš katere od sponk elektriških naprav neizolirane?
 6. Kako razvijaš svojo varnostno osveščenost?
 7. Kaj povzroča vlaga v delovnem okolju? Kaj povzročata vlaga in temperatura električni izolaciji? Kako te učinke izmerimo?
 8. Naštej postopke, s katerimi odpraviš tveganja zaradi električnega udara!
 9. Kaj moramo storiti, ko najdemo ponesrečenca v stiku z električnim omrežjem?
 10. Kaj moramo zagotoviti na napravi, preden preizkušamo upornost njene izolacije?
 11. Kako preizkušamo diodo z multimetrom? Kako iz izpisa prikazovalnika vemo, da je dioda še dobra?
 12. Zakaj upornosti izolacije in upornosti zaščitnega vodnika ne moremo izmeriti z multimetrom (ommetrom)?
 13. Kako izvedete meritev toka z multimetrom in kako s tokovnimi kleščami?
 14. Katere korake morate izvesti in na kaj morate biti pozorni, ko merite upornosti zaščitnega vodnika?
 15. Za koliko se zmanjša življenjska doba električne izolacije, če prekoračujete dovoljeno temperaturo razreda konkretne izolacije za 10 stopinj celzija?
 16. Kako in s čim odkrijemo kje je tokokrog prekinjen?
 17. Trifazni sistem. V čem se med seboj razlikujejo fazne napetosti in v čem so si podobne?
 18. Kam morate priključiti multimeter, da izmerite fazno napetost in kam, da izmerite medfazno napetost? Katera je večja? Kolikokrat?
 19. Za kaj praktično izkoriščamo razliko med vezavama trifaznih navitij zvezda in trikot? V kateri vezavi je moč večja?